Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Τρεις Ιεράρχες δραστηριότητες 1ο Γυμνάσιο Ν.Ηρακλείου Ιανουάριος 2020Με αφορμή την μεγάλη γιορτή των Τριών Πατέρων Ιεραρχών και Δασκάλων της Ορθοδοξίας, υλοποιήθηκαν στις τάξεις βιωματικές ασκήσεις, όπου οι μαθητές και μαθήτριες της Α και Β Γυμνασίου ήρθαν σε επαφή με το διαχρονικό και αξεπέραστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες και ανέλαβαν, είτε να εμβαθύνουν σε μικρά κείμενα των Τριών Ιεραρχών, είτε να μελετήσουν τις προσωπικότητες και τα έργα τους και να τα παρουσιάσουν στην τάξη, είτε να κατασκευάσουν άφισα αποτυπώνοντας τα πρόσωπα αλλά και αντιπροσωπευτικά κείμενα  τους. Στόχος των δραστηριοτήτων ήταν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη σπουδαιότητα και την αξία του έργου και της μεγάλης κοινωνικής προσφοράς των Τριών Ιεραρχών χρησιμοποιώντας,την καλλιτεχνική έκφραση, την φαντασία και την αναστοχαστική τους σκέψη. Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων η παρουσίαση του έργου των Τριών Ιεραρχών ολοκληρώθηκε με προβολή ντοκιμαντέρ στις τάξεις με τη ζωή και το έργο του Μεγάλου Βασιλείου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας για την ανταπόκριση και την ενεργό συμμετοχή σε όλη την διάρκεια των δραστηριοτήτων.


 
 
              

 
  

 


 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

Πρωτοχριστιανικά σύμβολα και η σημασία τους

LICINIAE-AMIATI-BENE-MERENTI-VIXIT


Χριστιανικά σύμβολα 
και η σημασία τους
Χριστιανικά σύμβολα

Αγαπητοί μου σε αυτήν την δημοσίευση θα δούμε εν συντομία κάποια πρωτοχριστιανικά σύμβολα και τη σημασία τους.
Λαμβάνουμε πληροφορίες από τον Κλήμη Αλεξανδρείας 150-215 μΧ και τις συμβουλές του για τις σφραγίδες των Χριστιανών με τις παραστάσεις που πρέπει να έχουν.
Συμβουλεύει ο Κλήμης: Αι δε σφραγίδες ημίν ἔστων (ας είναι) πελειάς, (περιστέρι) ἢ ἰχθύς, ἢ ναύς (πλοίο) ουρανοδρομούσα (που ταξιδεύει στους ουρανούς), ἢ λύρα μουσική, η κέχρηται (που χρησιμοποιεί ο) Πολυκράτης, ἢ άγκυρα ναυτική, ην Σέλευκος ενεχαράττετο (χάραζε/σκάλιζε) τη γλυφή (με τη σμίλη) κἄν ἁλιεύων τις η, Αποστόλου μεμνήσεται, και των εξ ὕδατος ανασπωμένων παιδίων. (και εάν είναι κάποιος που ψαρεύει, που είναι ψαράς, να θυμάται τον Απόστολο και τα παιδιά που έβγαιναν έξω από το νερό).
Εδώ βλέπουμε την αναφορά "εξ ὕδατος ανασπωμένων παιδίων" δηλαδή μικρά παιδιά που έβγαιναν από το νερό, έτσι γίνεται φανερό ότι η βάπτιση σε μικρή ηλικία είναι Αποστολική πρακτική, δηλαδή οι διάφοροι οι οποίοι είναι ενάντιοι στον
Νηπιοβαπτισμό βρίσκονται σε αίρεση. Οι εικόνες, παιδί που βαπτίζεται, Νώε, άρτος και ιχθύς, παγώνι, καλός ποιμήν, Χριστός Α-Ω, Χι-Ρο, Δανιήλ, πλοίο, επιτάφιες πλάκες, είναι από κατακόμβες της Ρώμης.
 Περιστέρι - Πελειάς
Συμβολίζει την αγνότητα την σωτηρία και την ειρήνη, το βλέπουμε ως αγγελιοφόρο καλών νέων και της ειρήνης μετά τον κατακλυσμό. Είναι επίσης σύμβολο ακακίας και ακεραιότητας, ο Χριστός το φέρνει παράδειγμα και μας λέγει να γίνουμε ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. Με την μορφή περιστεριού έχουμε το Άγιο Πνεύμα κατά την βάπτιση του Ιησού καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν·.
Κάτω τοιχογραφία ο Νώε και το περιστέρι με κλαδί ελιάς. 
Αν φέρουμε κατά νου τα λόγια της Βίβλου ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν ὀλίγαι, τοῦτ᾿ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι᾿ ὕδατος ὃ ἀντίτυπον νῦν καὶ ἡμᾶς σῴζει βάπτισμα τα οποία παραλληλίζουν το νερό του κατακλυσμού με αυτό του βαπτίσματος το οποίο σώζει μπορούμε να διακρίνουμε τον εξής συμβολισμό, περιστέρι - Άγιο Πνεύμα, ελιά - έλαιο του Χρίσματος.  
Με το Βάπτισμα και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος αναγεννιέται και γίνεται μέλος της Εκκλησίας, έπειτα χρίεται με το έλαιο του Χρίσματος. Με το Χρίσμα επαναλαμβάνεται στον κάθε βαπτισμένο το γεγονός της Πεντηκοστής, έχουμε δηλαδή μια επέκταση της Πεντηκοστής στους αιώνες. Μεταδίδεται στον βαπτισμένο το Άγιο Πνεύμα, η δύναμη, η δωρεά, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προς ενίσχυση ανάπτυξη και τελείωση της αρξάμενης πνευματικής ζωής. Βάπτισμα και Χρίσμα.  
Όπως έγινε με τον Νώε ο οποίος μετά το περιστέρι και την ελιά εξήλθε από την Κιβωτό στον νέο κόσμο για να αγωνιστεί έτσι και ο πιστός με το βάπτισμα άγεται από τον Θεό στον νέο κόσμο όπου δεν υπάρχουν οι συνέπειες της Πτώσης και εξέρχεται στον στίβο της Χριστιανικής ζωής ώστε να αγωνιστεί "τον καλό αγώνα". Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος. Ομιλεί ο απόστολος Παύλος και λέει, παιδί μου Τιμόθεε, να είσαι συνετός σε όλα, κακοπάθησε, κάνε έργο Ευαγγελισμού, την υπηρεσία σου κάνε συν εντέλεια. Εγώ είμαι έτοιμος να χύσω το αίμα μου και έφτασε ο καιρός της αναχωρήσεως μου. Το αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, τον δρόμο τελείωσα, την πίστη τήρησα, τώρα μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης το οποίο θα μου δώσει ο Κύριος.
Ψάρι - Ιχθύς
Είναι το πιο δημοφιλές και σύνηθες σύμβολο, μας λέει τι είναι ο Ιησούς. Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ = Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. Το ψάρι συμβολίζει και τον βαπτισμένο. Υπάρχει η εικόνα ψαριού και πέντε άρτων η οποία συμβολίζει την Θεία Ευχαριστία, μας θυμίζει το θαύμα του Χριστού με τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων αλλά και τα λόγια του ότι είναι ο άρτος της ζωής, εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε. 
Ο Κλήμης, το οποίου είδαμε στην αρχή την αναφορά στα σύμβολα, λέγει για τον Χριστό ότι είναι "αλιεύ μερόπων των σωζομένων, πελάγους κακίας ιχθύς αγνούς κύματος εχθρού γλυκερά ζωή δελεάζων". Ο Χριστός είναι αυτός που ψαρεύει και σώζει τους ανθρώπους από το πέλαγος της κακίας.
 
Πλοίο - Ναύς
Συμβολίζει την Εκκλησία που πορεύεται προς τον Χριστό, τον ασφαλή λιμένα, αλλά συμβολίζει επίσης και τον Χριστιανό ο οποίος πορεύεται στην ζωή εν μέσω καλών αλλά και κακών συνθηκών. Πλοίο που πηγαίνει στον ουρανό, η "ναύς ουρανοδρομούσα" που είδαμε στον Κλήμη, συμβολίζει την Εκκλησία που πηγαίνει στην Άνω Ιερουσαλήμ, τον παράδεισο δηλαδή. Λέγει ο Άγιος Ιππόλυτος, "η Εκκλησία ως ναύς εν πελάγει χειμάζεται μεν αλλ' ουκ απόλλυται. Έχει γάρ μεθ' εαυτής τον έμπειρο κυβερνήτη Χριστόν, φέρει δεν εν μέσω και το τρόπαιον, το κατά του θανάτου, ως τον σταυρόν του Κυρίου μεθ' εαυτής βαστάζουσα", δηλαδή, η Εκκλησία είναι σαν πλοίο μέσα στο τρικυμισμένο πέλαγος αλλά δεν χάνεται, έχει μαζί της τον έμπειρο κυβερνήτη Χριστό και στην μέση σαν κατάρτι το τρόπαιο που κατάργησε τον θάνατο, τον Σταυρό.

Λύρα
Η λύρα συμβολίζει την ωραιότητα και την γλυκύτητα των λόγων του Ευαγγελίου. Όπως η λύρα μαγεύει έτσι και ο λόγος του Θεού είναι ωραίος στα αυτιά των ανθρώπων, έχει ευεργετική επίδραση επάνω τους, είναι η εικόνα με την λύρα του Απόλλωνα και του Ορφέα.
Ο κύριος ενός πράγματος δεν μπορεί να το υιοθετήσει, αυτό είναι αδύνατον εφόσον το πράγμα ανήκει σε εκείνον. Ο Χριστός είναι ο καλός ποιμένας ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στον Θεό, ο διάβολος είναι ο σφετεριστής. Όπως ο Χριστός έχει τους γνήσιους προφήτες, τον άγιο γέροντα Παΐσιο, τον άγιο γέροντα Πορφύριο, τον άγιο γέροντα Ιάκωβο, δια μέσω των οποίων αποδεικνύει την ύπαρξη του στον άνθρωπο ενώ ταυτόχρονα δίνει προφητείες ανακουφίζοντας τον ανθρώπινο πόνο, έτσι κατά αντίθετο τρόπο ο Σατάν ως διαβολέας που είναι είχε διαβάλλει το γνήσιο έχοντας δαιμόνιο. Με αυτό πίσω από τον μάντη του ανύπαρκτου Απόλλωνα έδινε ψευτοχρησμούς και εντολές για ανθρωποθυσίες ώστε αφενός να δίνει κάποια εγγύηση ότι έχουμε ύπαρξη του δήθεν θεού και αφετέρου να επιφέρει κακό.
Ο Χριστός διαμέσω του Παΐσιου μας διδάσκει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, να συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να επιδεικνύουμε πνεύμα θυσίας ενώ οι γέροντες με τις προφητείες τους ανακούφιζαν τον ανθρώπινο πόνο σε όσους τον επισκέπτονταν. Ο διαβολέας έδινε ψευτοχρησμούς ώστε να προκαλεί πόνο, δίδασκε πίστη σε ψευτοθεούς και θυσίες ανθρώπων. Δηλαδή διέβαλε όχι μόνο τον καλό ποιμένα που οδηγεί τον άνθρωπο αλλά ακόμη και την προφητεία και το σκοπό που έχει αυτή. 
Δείτε σχετικά κάνοντας κλίκ εδώ Απολλώνειο Φως όπου βλέπουμε τον Απόλλωνα να ζητά συνεχώς θυσίες γυναικών, θυσιάσατε άχραντον κόρην.
Δεν γίνεται λοιπόν υιοθεσία αλλά θα λέγαμε ότι έχουμε αφαίρεση από τον σφετεριστή, επαναφορά της κυριότητας στον νόμιμο κάτοχο. Επειδή στον διαβολέα δεν αρέσει αυτό εκείνος βάζει τους δικούς του να διαμαρτύρονται. Έτσι διαμαρτύρονται όχι μόνο πολέμιοι που δεν είναι Χριστιανοί αλλά ακόμη και μερικοί που λένε ότι δήθεν πιστεύουν στον Χριστό. Δηλαδή οι διάφοροι αιρετικοί. Επί παραδείγματι οι μάρτυρες του Ιεχωβά διαμαρτύρονται επειδή η 25η Δεκεμβρίου ήταν παλαιότερα η ημέρα που εορτάζονταν τα Σατουρνάλια και τώρα αυτήν την ημέρα γιορτάζουμε τον Χριστό. Δεν αρέσει στον Διάβολο που οι άνθρωποι εκείνη την ημέρα οδηγούνται στον Χριστό και δεν σκύβουν σε αυτόν, έτσι βάζει τους δικούς του να αντιτίθενται σε αυτό.
Δείτε σχετικά την ανάρτηση κάνοντας κλικ εδώ, Χριστούγεννα Σατουρνάλια


Άγκυρα
Συμβολίζει την ελπίδα και την σταθερότητα, επίσης συμβολίζει την ασφάλεια των εντολών του Χριστού που σταθεροποιούν τον Χριστιανό στις τρικυμίες και τις δοκιμασίες της ζωής. Ο απόστολος Παύλος ομιλεί για άγκυρα λέγοντας ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχομεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν. Δηλαδή, αυτήν την ελπίδα την έχουμε σαν άγκυρα της ψυχής ασφαλή και σταθερή, η οποία μας κρατά σταθερά ενωμένους προς τον ουρανό  Ο Κλήμης όπως είδαμε πριν λέγει ότι ο Χριστός είναι αυτός που ψαρεύει τους ανθρώπους από το πέλαγος της κακίας. 
Το επάνω μέρος της έχει το σχήμα του Σταυρού και μας υπενθυμίζει την σωτηρία δια μέσω αυτού ενώ ήταν και κρυφό σύμβολο του Σταυρού κατά τους διωγμούς. Η άγκυρα υπάρχει και σε συνδυασμό με το ψάρι, αυτή η εικόνα δηλώνει ότι η ελπίδα μας είναι με τον Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. δηλαδή τον Χριστό.

'Αγκυρα, Χι-Ρο, περιστέρι, κλαδί ελιάς.
Ο Δημήτριος και η Λεοντία στην κόρη τους Σειρίκη, θυμήσου Κύριε Ιησού το παιδί μας.
Επιτάφια πλάκα με επιμνημόσυνη δέηση από την φράση Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου την οποία είπε ο ληστής στον σταυρό. Σήμερα ψάλλεται το Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον συγχώρησον· οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, εἰ μὴ Σὺ ὁ δυνάμενος, καὶ τοῖς μεταστᾶσι δοῦναι τήν ἀνάπαυσιν.

Παγώνι - Ταώς
Συμβολίζει την αθανασία της ψυχής για αυτό χρησιμοποιείται και στα μνήματα ή στα τέμπλα των Εκκλησιών. Επίσης συμβολίζει την μέλλουσα αφθαρσία του σώματος την ανάσταση αλλά και την μακροζωία, αυτά επειδή το παγώνι αλλάζει κάθε χρόνο τα φτερά του αλλά και επειδή οι αρχαίοι είχαν έναν μύθο ο οποίος έλεγε ότι όταν πεθάνει το παγώνι το δέρμα του δεν φθείρεται.

Ελιά
Συμβολίζει την αθανασία την ειρήνη και την ευσπλαχνία, περιστέρι με κλαδί στο ράμφος συμβολίζει την Θεϊκή ευσπλαχνία. Κλαδί ελιάς με πολλούς καρπούς συμβολίζει τις ευλογίες τις οποίες ο Κύριος στέλνει στους πιστούς, ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ· ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, δηλαδή, εγώ όμως θα είμαι μέσα στον οίκο του Κυρίου όπως η κατάκαρπη ελιά, στήριξα την ελπίδα μου στο έλεος του Θεού μου πάντοτε, στους αιώνας των αιώνων. Μικρό δένδρο ελιάς συμβολίζει τα ευσεβή παιδιά τα οποία θα φέρουν καρπούς οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου, αυτός ο στίχος του Ψαλμού 127 λέγεται και στην ακολουθία του γάμου. Ο απόστολος Παύλος παρομοιάζει την Εκκλησία με ήμερη ελιά, ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον και τον άνθρωπο με κλαδί που από την αγριελιά κεντρίζεται στην ήμερη ελιά. 

Α - Ω
Τα γράμματα του αλφαβήτου Α και Ω συμβολίζουν τον Χριστό, την αρχή και το τέλος. Εγώ ειμί το Άλφα και το Ωμέγα λέει ο Χριστός στην Αποκάλυψη. Είναι η αρχή, δηλαδή δημιουργός της κτίσης, αλλά και το τέλος, δηλαδή ο συντηρητής του σύμπαντος και ο οδηγός του προς την τελείωση.


Χι-Ρο
Είναι ένα σχέδιο από τα γράμματα της λέξεως ΧΡιστός, είναι το μονόγραμμα του Χριστού. Δημιουργήθηκε από τους πρώτους πιστούς οι οποίοι το είχαν ως κρυφό σημείο για να δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί. Έχει διάφορα σχήματα το πιο κοινό είναι σκέτο, μια από τις παραλλαγές είναι αυτή με το Α και το Ω στα πλάγια.

Το Χι-Ρο, Πέτρος και Παύλος. Επιτάφια πλάκα κάποιου παιδιού. 
Στον αξιέπαινο Ασέλλο, έζησε έξι χρόνια οχτώ μήνες και είκοσι τρεις ημέρες.

Στεφάνι
Συμβολίζει την νίκη, την αιώνια ζωή, γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, προσπάθησε και αγωνίσου να γίνεις πιστός μέχρι και μαρτυρικού ακόμη θανάτου για την πίστη σου και θα σου δώσω ως βραβείο των αγώνων σου τον στέφανο της αιώνιας ζωής. 
Συμβολίζει επίσης την ευτυχία και την δόξα, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος λέει ο απόστολος Παύλος. Την νίκη, μεταξύ άλλων, συμβολίζουν και τα στεφάνια στον γάμο. Νίκη κατά της αμαρτίας και κατά της απαγορευμένης ηδονής.
Επιτάφια πλάκα κάποιου Χριστιανού που βρέθηκε σε κατακόμβη.
Παρατηρούμε το όνομα του, Σεβήρος, το μονόγραμα Χ-Ρ, το στεφάνι, το Α-Ω, αριστερά βλέπουμε ένα βαρέλι. Όχι δεν πέθανε από το πιοτό, για να πούμε και κάτι εύθυμο, αλλά ήταν έμπορος κρασιού ή βαρελοποιός.

Λέων
Συμβολίζει την δύναμη την μεγαλοπρέπεια αλλά και την καταστροφική μανία. Ο Ιακώβ παρομοιάζει τον Χριστό ως σκύμνο λέοντος Ιούδα, σκύμνος είναι το μικρό λιονταράκι. Η Αποκάλυψη παρομοιάζει τον Χριστό με λιοντάρι που νικάει ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα. Με την δεύτερη έννοια έχουμε να παρομοιάζεται ο διάβολος ως λέων ορυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ δηλαδή όμοιος με λιοντάρι που βρυχάται και τριγυρνάει ζητώντας να κατασπαράξει. Η απεικόνιση του προφήτη Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων συμβολίζει την λύτρωση του Χριστιανού από τις δυνάμεις του κακού.
 

Αρνίο
Συμβολίζει τον σταυρωμένο Ιησού ο οποίος θυσιάζεται στον Σταυρό, στην Αποκάλυψη παρουσιάζεται ο Χριστός ως σφαγμένο αρνίο καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού, λέει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. Επίσης έχουμε παράσταση με ποιμένα και αμνό στους ώμους η οποία συμβολίζει τον Χριστό που σώζει τον άνθρωπο, ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
Το αρνίο συμβολίζει και τους Αποστόλους στους οποίος ο Χριστός είπε ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· κατ' επέκταση συμβολίζει και τον Χριστιανό ο οποίος δέχεται πόλεμο από τους πονηρούς.


Ποιμένας
Συμβολίζει τον Χριστό τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, δηλαδή, τον μεγάλο ποιμένα των λογικών προβάτων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ο οποίος πρόσφερε θυσία το αίμα του για να συνάψει αιώνια διαθήκη. 
Ο Χριστός είπε ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. Δηλαδή, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο ποιμένας ο καλός και την ζωή του ακόμα θυσιάζει για να προφυλάξει τα πρόβατα από κάθε κίνδυνο, ο μισθωτός που δεν είναι δικά του τα πρόβατα βλέπει τον λύκο να έρχεται και παρατάει τα πρόβατα. 
Συμβολίζει την φιλανθρωπία του Χριστού ο οποίος ενδιαφέρεται για το απολωλός, είπε ο Χριστός ότι καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως οὗ εὕρῃ αὐτό; καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων, καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς· συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός, λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας.
Δηλαδή, ποιος εάν έχει εκατό πρόβατα και χάσει ένα δεν αφήνει τα ενενήντα εννέα και πηγαίνει σε αναζήτηση του χαμένου μέχρι να το βρει; Όταν το βρει το βάζει γεμάτος χαρά πάνω στους ώμους του και αφού φτάσει στο σπίτι του προσκαλεί τους φίλους και τους λέει, χαρείτε γιατί βρήκα το χαμένο πρόβατό μου. Σας διαβεβαιώνω ότι η ίδια μεγάλη χαρά υπάρχει στον ουρανό για ένα αμαρτωλό που μετανοεί και είναι η χαρά αυτή μεγαλύτερη παρά για τους ενενήντα εννέα οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη από μετάνοια. 
Οι Ψαλμοί παρουσιάζουν τον πιστό να βλέπει σαν στοργικό ποιμένα τον Θεό που τον περιφρουρεί, Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει.

Άρτος
Συμβολίζει τον Χριστό, τον "ζωντανό άρτο": εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε, τον "άρτο της ζωής": ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, τον "άρτο εξ ουρανού":  ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς·. Είναι και σύμβολο της συνεχούς κοινωνίας με τον Χριστό, μακάριος ὃς φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

 Άμπελος
Συμβολίζει τον Χριστό ο οποίος είπε Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, συμβολίζει την Θεία Κοινωνία διότι από την άμπελο βγαίνει το κρασί, συμβολίζει επίσης και την Εκκλησία, ο Χριστός λέγει ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. Έχουμε και την Παναγία στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας να παρομοιάζεται ως η άμπελος που βλάστησε, γέννησε δηλαδή, τον Χριστό, Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς.

Φοίνικας
Συμβολίζει την δικαιοσύνη και τον δίκαιο άνθρωπο. Τα κλαδιά της συμβολίζουν την νίκη κατά του θανάτου, δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει λέγει ο Ψαλμός 91. Οι πρώτοι Χριστιανοί συνόδευαν τους νεκρούς με κλαδιά φοίνικα στα χέρια αλλά και στην Αποκάλυψη βλέπουμε το πλήθος που είναι μπροστά από τον θρόνο του Θεού να κρατάει κλαδιά φοινίκων καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·. Το Άσμα Ασμάτων παρομοιάζει το ωραίο παράστημα με τον φοίνικα λέγοντας ωμοιώθης τω φοίνικι.

Αστέρι
Συμβολίζει τον Χριστό ο οποίος όπως το αστέρι στην ναυσιπλοΐα δείχνει στους πιστούς τον δρόμο προς αυτόν. Συμβολίζει και τον αληθινό πιστό ο οποίος με την ζωή του και το παράδειγμά του λάμπει μέσα στον κόσμο ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ ἀμώμητα ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ και εν τέλει γίνεται λαμπρός όπως το πρωινό αστέρι καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.

Ελάφι 
Συμβολίζει τον θρησκευτικό ζήλο και τον Χριστιανό που διψάει για τον λόγο του Θεού. Ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός. Δηλαδή, όπως το διψασμένο ελάφι ποθεί πολύ και τρέχει στις πηγές των καθαρών νερών, έτσι και η ψυχή μου σε ποθεί Θεέ μου. Συμβολίζει επίσης την δύναμη που δίνει ο Θεός στον πιστό να υπερβαίνει δυσκολίες, ὁ Θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου· καταρτιζόμενος τοὺς πόδας μου ὡσεὶ ἐλάφου καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν με·. Ψαλμός 17, δηλαδή, ο Θεός με περιέζωσε με μεγάλη δύναμη, με ανέδειξε άμεμπτο και καθαρό στους δρόμους της ζωής μου. Αυτός κάνει ευκίνητα τα πόδια μου, τους δίδει την ταχύτητα του ελαφιού ώστε με ευκολία να ξεπερνώ κινδύνους και δυσκολίες, με ανεβάζει στα όρη τα ψηλά ασφαλή από κάθε απειλή.

Κυπαρίσσι
Συμβολίζει την υπομονετικότητα και την καρτερικότητα επειδή μεγαλώνει αργά και το ξύλο του κρατάει στον χρόνο, συμβολίζει όμως κυρίως τον θάνατο για αυτό τον λόγο το βλέπουμε στα κοιμητήρια.
Σιτάρι
Συμβολίζει τον Χριστό ο οποίος παρομοίασε τον εαυτό του με σπορέα και την διδασκαλία του με σπόρο σιταριού, ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·, συμβολίζει και το Θείο Πάθος, λέει ο Χριστός ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. Δηλαδή, εάν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στο χώμα και δεν πεθάνει τότε μένει μόνος. Εάν όμως σπαρθεί και ταφεί στην γη τότε βλασταίνει και φέρνει πολύ καρπό. Η θυσία του Χριστού έφερε πολύ καρποφορία. 

Αετός
Αν και υπάρχει στην Βίβλο σαν συμβολισμός δεν τον βλέπουμε στα πρώτα Χριστιανικά χρόνια διότι χρησιμοποιούνταν από την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ήταν η σφραγίδα της κυβέρνησης των Ρωμαίων και το έβαζαν σε δημόσια κτήρια σε νομίσματα ενώ το είχε και ο στρατός, είναι ο αετός με το αρκτικόλεξο SPQR  
Senatus PopulusQue Romanus - Σύγκλητος ΛαόςΚαι Ρωμαίων. Η Σύγκλητος και ο λαός της Ρώμης.
Στην Αποκάλυψη βλέπουμε ότι κατά την περίοδο του Αντίχριστου δίνονται στην Εκκλησία δύο φτερούγες του "μεγάλου αετού", προφανώς του Χριστού, ώστε να ξεφύγει αυτή από την μανία του καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως
Ο αετός συμβολίζει την ανάσταση και την νέα ζωή της αφθαρσίας οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν Θεὸν ἀλλάξουσιν ἰσχύν, πτεροφυήσουιν ὡς ἀετοί, δραμοῦνται καὶ οὐ κοπιάσουσι, βαδιοῦνται καὶ οὐ πεινάσουσιν. Δηλαδή, εκείνοι όμως οι οποίοι υπομένουν και περιμένουν τον Κύριο θα πάρουν νέα μεγαλύτερη δύναμη, θα βγάλουν νέα φτερά σαν αετοί, θα τρέχουν και δεν θα καταβάλλονται από κόπο, θα βαδίζουν και δεν θα πεινάσουν. 
Επίσης συμβολίζει την ανανέωση. Ανανέωση του συνεχούς πόθου προς το αγαθό, ανανέωση από την άφεση αμαρτιών, τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου. Δοξολόγησε τον Θεό ο οποίος λυτρώνει την ζωή σου πολλές φορές από την φθορά του θανάτου και κοσμεί το κεφάλι σου σαν με λαμπρό στεφάνι με το πλήθος του ελέους και των οικτιρμών του. Δοξολόγησε τον Κύριο ο οποίος χορταίνει με όλα τα αγαθά τις ευγενείς επιθυμίες σου, ώστε η νεανικότητα σου να ανανεώνεται πάντοτε όπως του αετού.

Δείτε και ανάρτηση Χριστιανικά τατουάζ

Η αρχαιότερη τοιχογραφία που απεικονίζει την Παναγία, 150μΧ. Κατακόμβη Αγίας Πρισκίλλης
Άποψη κατακόμβης Δομιτίλλας. BOSIO, το επώνυμο του ερευνητή Αντόνιο Μπόσιο που εξερεύνησε την κατακόμβη και είχε την κακή ιδέα να γράψει το όνομά του.