Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Δραστηριότητα Α Γυμνασίου στη διδακτική ενότητα 26. "Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ΄ εικόνα ημετέραν και καθ΄ ομοίωσιν": η δημιουργία του ανθρώπου

                                               Ας γίνουμε μικροί δημιουργοί

Υλικά: διαδραστικός πίνακας, αντικολλητικό χαρτί, πηλός, νερό.
Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Τελειώνοντας τη διδακτική ενότητα , σκέφτηκα λοιπόν να δείξω στην τάξη
ένα βίντεο με κινούμενα σχέδια για τη δημιουργία και μετά να γίνει  μια μικρή 
αναφορά για το ρόλο του Θεού- Δημιουργού και του ανθρώπου - συνδημιουργού.
Κατόπιν  θα  χωριστούν  οι μαθητές σε ομάδες μεικτές(αγόρια - κορίτσια) 
όπου  θα τους μοιράσω πηλό και θα τους προτρέψω να γίνουν μικροί 
δημιουργοί, φτιάχνοντας κάθε ομάδα ένα δικό της  έργο( άνδρα , γυναίκα, παιδί,
ζώο, δέντρο ή άλλο  φυτό). Στο τέλος ,θα τους ζητήσω να μοιραστούμε στην τάξη τα 
συναισθήματα τους  από την ολοκλήρωση του έργου τους.